Skip to content Skip to footer

Architect kan hoofdelijke aansprakelijkheid niet beperken

Indien er op een werf ernstige gebreken ontstaan die de stabiliteit of de stevigheid van een gebouw kunnen aantasten, speelt onmiddellijk de welgekende tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer en architect. 

Deze bijzondere aansprakelijkheid van aannemer en architect raakt de openbare orde, hetgeen concreet betekent dat hier contractueel niet van kan worden afgeweken. Evenmin kan deze aansprakelijkheid uitgesloten of beperkt worden.

De architect is verplicht een verzekering af te sluiten ter dekking van de gebreken die onder deze tienjarige aansprakelijkheid kunnen vallen.

Aangezien de aansprakelijkheid van de architect in dergelijke gevallen (aantasting van de stabiliteit en constructiviteit van het gebouw) vaak wordt weerhouden, zijn de verzekeringsmaatschappijen op creatieve manier te werk gegaan om de schadevergoedingen zoveel mogelijk in te perken.

In haar arrest van 5 september 2014 maakte het Hof van Cassatie reeds komaf met overeenkomsten waarin de architect of de aannemer hun in solidum aansprakelijkheid of de hoofdelijkheid contractueel trachtte uit te sluiten of te beperken.

Hierover schreven wij ook al eerder een artikel, dewelke u hier kan terugvinden.

De architect kon zodoende niet uitsluiten dat hij/zij samen met de aannemer aansprakelijk gesteld kan worden.

De in solidum aansprakelijkheid of hoofdelijkheid betekent concreet dat de architect of de aannemer aangesproken kan worden voor de totaliteit van de schade.

Naar aanleiding van dit arrest, werden de overeenkomsten aangepast, maar werd een nieuwe clausule ingelast, waarbij de hoofdelijkheid wel wordt aanvaard, maar de aansprakelijkheid werd beperkt tot het aandeel van de architect.

Ook dit werd door het Hof van Cassatie van tafel geveegd.

Een beding tot beperking van deze aansprakelijkheid dat ertoe strekt, in geval van samenlopende fouten van architect en aannemer, hun aansprakelijkheid te beperken tot hun aandeel in de totstandkoming van de schade, is bijgevolg nietig, ongeacht de al dan niet aanvaarding van de werken.

Moest u aldus nog vragen hebben over de aansprakelijkheden van de architect of aannemer, neem dan gerust contact op met ARGUS ADVOCATEN.

Gert DAMIAANS

[email protected]