Skip to content Skip to footer

Brexit: invloed op het arbeidsrecht?

Iedereen heeft het wel gehoord in het nieuws. Het Brexit-akkoord van Boris Johnson is door het Britse Lagerhuis goedgekeurd. Dat akkoord bevat maatregelen in verband met de voorwaarden voor het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op 1 februari 2020.

Heeft dit akkoord gevolgen voor Belgische ondernemingen en werknemers?

Het Brexit-akkoord voorziet in een overgangsperiode tot en met 31 december 2020. Deze periode zal gebruikt worden om te onderhandelen over een toekomstige relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk vanaf 1 januari 2021.

Tijdens deze periode blijven de Europese regels volledig van toepassing in het Verenigd Koninkrijk.

Tijdelijke tewerkstelling (detachering)

Dit betreft de tijdelijke tewerkstelling van een Belgische werknemer door een Britse werkgever.

Zoals reeds vermeld, blijft het Europees recht gedurende de overgangsperiode van toepassing. Bijgevolg beschikken Belgische werkgevers nog steeds over de mogelijkheid om hun werknemers naar het Verenigd Koninkrijk te detacheren met behoud van het Belgisch sociale zekerheidsstelsel zonder een arbeidskaart of single permit nodig te hebben.

Permanente tewerkstelling

Dit betreft de permanente tewerkstelling van een Britse werknemer bij een in Belgische gevestigde werkgever.

Ook in deze situatie zal het Europees recht van toepassing blijven tijdens de overgangsperiode, waardoor er op het vlak van de Rome I-Verordening geen wijzigingen zijn.

Impact Brexit vanaf 1 januari 2021

De Brexit zal pas gevolgen krijgen op arbeidsrechtelijk vlak vanaf 1 januari 2021. Vanaf dat moment zal de Europese regelgeving niet langer van toepassing zijn op het Verenigd Koninkrijk.

Tijdelijke tewerkstelling

Detachering zal gewaarborgd blijven voor Britse en Europese onderdanen die reeds voor 31 december 2020 gebruik maakten van het beginsel van vrij verkeer van personen.

Voor personen die vanaf 2021 gedetacheerd worden vanuit België naar het Verenigd Koninkrijk, de zogenaamde nieuwe detacheringen, zal in de toekomst een nieuwe regeling uitgewerkt moeten worden.

Permanente tewerkstelling

Het Brexit-akkoord voorziet tot op heden nog niet in bepalingen omtrent de permanente tewerkstelling van Britse werknemers bij een in België gevestigde werknemer. Wat de gevolgen hiervan zullen zijn; valt nog af te wachten.

Moest u hierbij vragen of hulp nodig hebben, aarzel dan niet om met één van onze specialisten sociaal recht contact op te nemen.

Wij helpen u graag verder!

Leen VANDENHOLT