Skip to content Skip to footer

Een erfdienstbaarheid op mijn perceel: wat nu?

In de praktijk krijgen wij vragen van cliënten die te maken hebben met een erfdienstbaarheid gevestigd op hun perceel. Hoe ontstaat zo’n recht op erfdienstbaarheid? Wat zijn hiervan de gevolgen? Wanneer komt er een einde aan de erfdienstbaarheid?

Wat is een erfdienstbaarheid?

Een erfdienstbaarheid is een zakelijk recht dat wordt gevestigd op een bepaald onroerend goed (‘erf’) ten voordele van een ander onroerend goed dat aan een andere eigenaar toebehoort. Met andere woorden: het ene erf (het lijdend erf) staat ten dienste van het andere (het heersend erf).

Hoe ontstaat dit?

De volgende erfdienstbaarheden kunnen worden onderscheiden :

Natuurlijke erfdienstbaarheden (bv. een waterafloop)

Wettelijke erfdienstbaarheden (bv. een recht van uitweg)

Conventionele erfdienstbaarheden (erfdienstbaarheden die partijen onderling overeenkomen, bv. een recht van doorgang).

Eén van de meest voorkomende erfdienstbaarheden is het recht van uitweg. Deze erfdienstbaarheid laat toe dat een eigenaar wiens perceel ingesloten ligt, gebruik kan maken van een uitweg over de erven van de buren om zo bijvoorbeeld de openbare weg te bereiken.

Wat zijn de gevolgen ?

Indien er een erfdienstbaarheid is gevestigd op uw perceel, dan zal u dit moeten respecteren. U mag als eigenaar geen veranderingen aanbrengen dewelke de uitvoering van de erfdienstbaarheid moeilijker maakt. Het is dus bijvoorbeeld niet toegelaten om, in geval van een recht van uitweg, een poort te plaatsen die de uitweg blokkeert.

De eigenaar van het heersend erf mag alle werken uitvoeren die nodig zijn voor het gebruik van de erfdienstbaarheid, maar zal de kosten dan ook zelf dienen te dragen.

Hoe eindigt een erfdienstbaarheid?

Een erfdienstbaarheid kan in principe eeuwig blijven bestaan. Dit betekent onder andere dat het zelfs blijft voortbestaan bij een verkoop van het onroerend goed. De nieuwe koper zal in dat geval nog steeds geconfronteerd worden met diezelfde erfdienstbaarheid.

Toch zijn er verschillende manieren om een einde te maken aan de erfdienstbaarheid. De belangrijkste is de beëindiging van de erfdienstbaarheid als gevolg van het niet-gebruik ervan gedurende 30 jaar. Er zal een einde komen aan de erfdienstbaarheid indien de eigenaar van het heersend erf deze niet gebruikt gedurende een periode van 30 jaren.

Wordt u geconfronteerd met een erfdienstbaarheid en heeft u verdere vragen? U mag altijd contact opnemen met één van onze gespecialiseerde advocaten.

Marijse Knevels & Simon Dehertog

Zomerstagiairs Cel Familie- en Familiaal Vermogensrecht