Skip to content Skip to footer

Een fiscaalvrij geschenk onder de kerstboom

Want wie wil er nu geen fiscaalvrij geschenkje onder de kerstboom…  

Stilaan aan het nadenken over de planning van uw opgebouwd vermogen?

De kerst-en nieuwjaarsperiode is een ideale gelegenheid om te koe bij de horens te vatten en om in het kader van uw vermogensplanning, een eerste envelopje onder de kerstboom te leggen voor uw kinderen zonder schenkingsrechten verschuldigd te zijn.

Een envelopje met Kerstmis of nieuwjaar wordt immers door de wet als een ‘gelegenheidsgeschenk’ beschouwd.

Gelegenheidsgeschenken hebben het voordeel dat zij NIET worden belast indien zij voldoen aan twee voorwaarden :

  • Zij zijn gelinkt aan een bepaalde gebeurtenis, zoals een geboorte, een huwelijk, de feestdagen, een goed rapport, een verjaardag, een diploma etc.
  • Zij staan in verhouding tot uw vermogen. Heeft u een vermogen (roerend + onroerend) van enkel miljoenen euro’s, dan kan u perfect een wagen geven als ‘gelegenheidsgeschenk’. Indien u ‘slechts’ 100.000 EUR heeft, zal die wagen echter beschouwd worden als een schenking, met alle gevolgen van dien.

Hoeveel mag u dan concreet schenken?   

De precieze grens tussen een gelegenheidsgeschenk en een schenking, is niet terug te vinden in de wetgeving, maar doorgaans wordt de 1% regel weerhouden : u mag jaarlijks 1% van uw vermogen (roerend en onroerend samen) geven onder de vorm van ‘gelegenheidsgeschenken’.  Let wel, dit is de grens voor alle cadeaus aan alle begunstigden tezamen !

De gelegenheidsgeschenken hoeven niet in een envelopje te passen, zij mogen ook overgeschreven worden op de rekening van uw kinderen/kleinkinderen. Let er wel op dat u de reden van de overschrijving in uw mededeling gedetailleerd vermeldt : ‘proficiat met je diploma’, ‘prettige kerstdagen’, etc. om te benadrukken dat het om een gelegenheidsgeschenk gaat. Vermijd in deze mededeling ten allen tijde het woord ‘schenking’ zodanig dat u niet het risico loopt dat deze gelegenheidsgeschenken toch zouden worden geherkwalificeerd als schenking met alle fiscale gevolgen van dien…

Succes met het plannen van uw fiscaalvrij nieuwjaarsgeschenk, en alvast fijne feestdagen toegewenst !