Skip to content Skip to footer

VEREFFENING NALATENSCHAP : EEN ERFRECHTELIJKE DISCUSSIE OVER EEN KAT, HOEVEEL ZE MAG WEGEN EN DE AANBEVOLEN HOEVEEELHEID VOEDSEL

In de huidige stand van de rechtsleer en rechtspraak worden dieren nog steeds beschouwd als een rechtsobject en niet als een rechtssubject. Het feit dat dieren te beschouwen zijn als vermogensbestanddelen, maakt dat deze het voorwerp kunnen uitmaken van persoonlijke en zakelijke rechten en ze het voorwerp kunnen uitmaken van rechtshandelingen. Dit heeft tot gevolg dat op dieren een situatie van eigendom, mede-eigendom of vruchtgebruik kan gelden.

G. L’HOËST, Masterproef: De plaats van het dier in het vermogensrecht, promotor V. SAGAERT, Universiteit Hasselt 2014-2015, https://uhdspace.uhasselt.be/dspace/bitstream/1942/19354/1/08266672014M64.pdf , 15-22.

Door het openvallen van de nalatenschappen van wijlen de vader en de moeder van partijen ontstaat er tevens over de dieren, in casu katten, een situatie van toevallige of gewone mede-eigendom, waarop bijgevolg de regels van mede-eigendom van toepassing zijn. Gezien geenszins de eigendom van deze katten van moeder betwist wordt, zijn daden tot behoud gesteld om deze goederen te vrijwaren rechtsgeldig door de erfgenaam verricht overeenkomstig artikel 577-2 § 2 Burgerlijk Wetboek. Het verschaffen van voeding aan de dieren, die juridisch als goederen beschouwd worden, kan beschouwd worden als een daad tot behoud. De erfgenaam heeft bij diens stuk 6 een raming voorgelegd betreffende de kosten van het katteneten voor jaar 2011 (dan slechts 20 weken) tot en met jaar 2015 (dan slechts 43 weken), voor de jaren 2011 en 2012 voor 5 katten en voor de jaren 2013 tot en met 2015 voor 3 katten. Als basis wordt de kostprijs van een doos katteneten van Aldi genomen, namelijk 0,99-€ per doos. Ondergetekende notaris is van oordeel dat deze prijs zeer billijk is. De voorgelegde raming gaat daarnaast uit van het verbruik van 1 doos katteneten per week. Zulks is naar het oordeel van ondergetekende notaris niet billijk. Een kat weegt gemiddeld 5 kg, en met dergelijk gewicht bedraagt de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voedsel gemiddeld 70 gr per dag. Dit maakt dat 1 kat op 1 week gemiddeld 490 gr. voedsel nodig heeft. Rekening houdende met het feit dat één doos katteneten 1kg voedsel bevat, maakt dat 1 kat per week ongeveer een halve doos (0,5 kg) voedsel nodig heeft. Gezien voorgaand onderzoek dienen de bedragen herleid te worden als volgt:
-Jaar 2011, 5 katten, 20 weken : 5 katten x 20 weken x 0,5 doos katteneten = 50 dozen katteneten x 0,99 € = 49,50-€
-Jaar 2012, 5 katten, 52 weken : 5 katten x 52 weken x 0,5 doos katteneten = 130 dozen katteneten x 0,99 € = 128,70-€
-Jaar 2013, 3 katten, 52 weken : 3 katten x 52 weken x 0,5 doos katteneten = 78 dozen katteneten x 0,99 € = 77,22-€
-Jaar 2014, 3 katten, 52 weken : 3 katten x 52 weken x 0,5 doos katteneten = 78 dozen katteneten x 0,99 € = 77,22-€
-Jaar 2015, 3 katten, 43 weken : 3 katten x 43 weken x 0,5 doos katteneten = 64,5 dozen, afgerond 65 dozen aankoop katteneten x 0,99 € = 64,35-€.

Dit maakt dat tot op datum van de indiening van de eis een bedrag van 396,99-€ verschuldigd is door de nalatenschapsmassa voor de door de erfgename gestelde daden tot behoud van de dieren, waarin iedere erfgenaam als mede-eigenaar dient bij te dragen voor een gelijk deel.

René KUMPEN