Skip to content Skip to footer

Het vluchtmisdrijf

Artikel 33 §1 Wegverkeerswet bestraft het vluchtmisdrijf.

De mogelijke strafmaat voor vluchtmisdrijf is de volgende:

 • na een ongeval met enkel materiële schade, zonder gewonden:
  • een geldboete van 1.600 euro tot 16.000 euro
  • een mogelijke gevangenisstraf van 15 dagen tot 6 maanden
  • een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar
  • opnieuw afleggen van het theoretisch en/of praktisch examen (enkel indien je op het ogenblik van de inbreuk nog een ‘jonge bestuurder’ bent)
 • na een ongeval met materiële schade én lichamelijke schade bij derden:
  • een geldboete van 3.200 euro tot 40.000 euro
  • een mogelijke gevangenisstraf van 15 dagen tot 4 jaar
  • een rijverbod van 3 maanden tot 5 jaar of levenslang
  • opnieuw slagen voor het theoretisch en praktisch examen alsook voor een medisch en psychologische onderzoek

Bij herhaling binnen de 3 jaar worden de geldboetes voor vluchtmisdrijf verdubbeld en de mogelijke gevangenisstraf verhoogd.

Maar wanneer is er nu concreet sprake van vluchtmisdrijf?

Vluchtmisdrijf is voorhanden wanneer de bestuurder van een voertuig, wetend dat dit voertuig oorzaak van een ongeval ofwel aanleiding tot een ongeval is geweest, de vlucht neemt om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken, zelfs wanneer het ongeval niet aan zijn schuld te wijten is.

Hoe moet het begrip ‘dienstige vaststellingen’ in de zin van deze bepaling begrepen worden?

Dienstige vaststellingen zijn niet enkel vaststellingen die nodig zijn om de aansprakelijkheid voor het ongeval te bepalen, maar ook vaststellingen die betrekking hebben op de toestand van de bestuurder.

De rechter oordeelt soeverein of de bestuurder de vlucht heeft genomen om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken, en kan bij die beoordeling de wijze betrekken waarop de bestuurder de vlucht heeft genomen.

Wij trachten bij de behandeling van de zaak op de rechtbank indien mogelijk te pleiten voor een vrijspraak of een eventuele herkwalificatie van ‘vluchtmisdrijf’ naar ‘niet ter plaatse blijven’, en sowieso de strafmaat zo veel mogelijk te beperken.

Voor alle vragen in verband met verkeersrecht kan u terecht bij de specialisten van ARGUS ADVOCATEN.

Stef BRUGMANS

Advocaat-Vennoot

tel.nummer 011/28.64.26

[email protected]