Skip to content Skip to footer

Opgelet! Vanaf 1 juli laattijdig betaalde verkeersboetes 35 % duurder !!

Opgelet! Vanaf 1 juli laattijdig betaalde verkeersboetes 35 % duurder !!

Vanaf 1 juli, moet U zich niet meer per definitie voor de politierechter verantwoorden indien U een minnelijke schikking niet tijdig betaalt.

Het parket heeft heden de mogelijkheid om, indien de minnelijke schikking niet wordt betaald, een bevel tot betalen te laten betekenen.

Deze maatregel zal evenwel gepaard gaan met een verhoging van het te betalen bedrag met 35 procent.

Tijdig betalen is de boodschap !