Skip to content Skip to footer

Hoe wordt een rijverbod uitgevoerd?

# PERIODE VAN HET RIJVERBOD?

Wanneer de politierechter een rijverbod uitspreekt, zal dit sowieso nooit onmiddellijk van toepassing zijn.

Dit is ook niet het geval wanneer het rijverbod dadelijk na de behandeling van de zaak reeds op de zitting uitgesproken wordt (in de praktijk worden de vonnissen tegenwoordig door de meeste politierechters pas enkele weken na de pleitzitting uitgesproken).

U kan de periode niet zelf kiezen waarin het rijverbod uitgevoerd zal worden. Dit geldt zowel voor een klassiek rijverbod als voor een weekendrijverbod.

De uitvoering van het rijverbod zal in de praktijk bepaald worden door de werkdruk bij de bevoegde diensten.

Meestal gebeurt de uitvoering van het rijverbod enkele maanden na de uitspraak van de politierechter.

# HOE HET RIJBEWIJS INLEVEREN?

Het rijbewijs moet worden ingeleverd op de griffie van de politierechtbank die het rijverbod heeft uitgesproken.

Dit kan gebeuren tijdens de openingsuren van de griffie (iedere werkdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u).

U moet niet noodzakelijk uw rijbewijs persoonlijk gaan inleveren en kan dit eventueel ook door een andere persoon laten doen. Deze persoon moet dan wel een volmacht, zijn identiteitskaart en het ondertekend document van kennisgeving kunnen overhandigen.

Als alternatief kan u ook uw rijbewijs aangetekend verzenden aan de griffie van de politierechtbank samen met het document van kennisgeving.

Bij een weekendrijverbod is het meestal wel praktischer om het rijbewijs persoonlijk te gaan inleveren op de griffie van de politierechtbank.

Op de griffie van de politierechtbank wordt u dan immers een attest meegegeven waarmee u zich kan wenden tot het gemeentehuis van uw woonplaats om een tijdelijk rijbewijs te verkrijgen. Best neemt u ook pasfoto’s mee naar de dienst rijbewijzen van uw woonplaats.

Met dit tijdelijk rijbewijs kan u vervolgens verder een voertuig besturen behalve dus tijdens het weekend en tijdens feestdagen.

U moet dus bij een weekendrijverbod zeker niet elke vrijdag en maandag naar de griffie van de politierechtbank om uw rijbewijs in te dienen of op te halen.

# WANNEER HET RIJBEWIJS INLEVEREN?

De werkwijze is grotendeels identiek voor een klassiek rijverbod als voor een weekendrijverbod. 

Na de uitspraak van de politierechter waarbij het rijverbod opgelegd werd, moet u eerst sowieso wachten tot de officiële kennisgeving van het uitgesproken rijverbod.

Mogelijk ontvangt u een uitnodiging om u voor de kennisgeving te begeven naar het politiekantoor, maar meestal zal de kennisgeving persoonlijk via de wijkagent gebeuren.

Vanaf de kennisgeving beschikt u over een termijn van vier werkdagen (weekenddagen en wettelijke feestdagen worden niet meegeteld in deze termijn) om uw rijbewijs in te leveren.

De ingang van het rijverbod verschilt wel naargelang het een klassiek rijverbod of een weekendrijverbod betreft.

Het klassiek rijverbod zal ingaan op de vijfde werkdag na de kennisgeving.

Het weekendrijverbod vangt aan vanaf 20u van de eerste vrijdag na de vierde werkdag na de kennisgeving, of vanaf 20u op de vooravond van de eerste wettelijke feestdag na de vierde werkdag na de kennisgeving.

U bent vanaf de kennisgeving in ieder geval gehouden om het rijbewijs binnen een termijn van vier werkdagen in te leveren. Het rijverbod zal aansluitend sowieso ingaan, het is dan ook zinloos om uw rijbewijs pas later te gaan inleveren.

Wanneer u uw rijbewijs toch te laat inlevert, zal de lopende periode van het rijverbod automatisch verlengd worden (met het aantal werkdagen tussen de vijfde dag na de kennisgeving en de datum van effectieve afgifte van het rijbewijs).

U riskeert in dat geval bovendien ook nog een geldboete van minstens 1.600,00 EUR en eventueel ook een extra rijverbod.

# EINDE VAN HET RIJVERBOD?

Bij de inlevering van uw rijbewijs bij de griffie van de politierechtbank zal men u normaliter meedelen op welke dag uw rijverbod eindigt.

U kan dan bij de griffie van de politierechtbank tijdens de openingsuren van de griffie uw rijbewijs terug afhalen (of bij weekendrijverbod: het weekendrijbewijs terug inruilen voor uw oude normale rijbewijs).

Voor alle vragen in verband met verkeersrecht kan u terecht bij de specialisten van ARGUS ADVOCATEN.

 BRUGMANS Stef 

Advocaat – Vennoot 

[email protected]

 011/28.64.26