Skip to content Skip to footer

Marc Vandeput opnieuw voltijds aan de slag bij Argus Advocaten

Marc Vandeput oefent vanaf januari 2016 opnieuw een voltijdse functie uit als vennoot bij Argus Advocaten. Hij was medeoprichter van het kantoor in 1982 maar had de laatste jaren het advocatenwerk omwille van zijn politieke inzet op een lager pitje gezet. Nu heeft hij de handen weer vrij om zich met zijn rijke bestuurservaring voor 100 procent op Argus te concentreren.

Als advocaat adviseert en ondersteunt hij bij Argus vandaag ondernemingen, overheden en particulieren in administratieve en economische contentieux. In het bijzonder inzake onteigeningsprocedures, bouw- en milieuvergunningen, socio- economische vergunningen, bodemsanering, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en inzake begeleiding en ondersteuning bij subsidieaanvragen (agentschap ondernemen en Europese subsidies).  Argus Advocaten is een multidisciplinair advocatenkantoor en het spreekt voor zich dat Marc naast het specifiek administratief en economisch recht beroep doet op de expertise van zijn medevennoten voor zover er raakvlakken zijn met andere rechtsmateries.

Marc bekleedde en bekleedt nog steeds tal van bestuurs- en voorzittersmandaten. Zo coördineerde hij mee de opvolging van de Limburgovereenkomst, waarbij meer dan 673 miljoen euro in onze provincie is geïnvesteerd. Hij stond mee aan het roer van het Strategisch Actieplan in het Kwadraat (SALK), het relanceplan voor Limburg na de de sluiting van Ford Genk.

In zijn werk bij Argus staan nu eenzelfde resultaatgerichtheid en de creatie van zoveel mogelijk toegevoegde waarde voorop. En als door de wol geverfd politicus heeft hij als vanzelfsprekend aandacht voor een efficiënte en vlotte samenwerking met zijn cliënten en opdrachtgevers.