Skip to content Skip to footer

Nieuwsflash

Zowel gehuwden als wettelijk samenwonende koppels kunnen de Rechter vatten om voorlopige maatregelen uit te spreken in geval van relatieproblemen (zoals bijvoorbeeld aparte woonst, verblijfsregeling, alimentatie, schuldenverbod, vervreemdingsverbod, enz.)

Voor gehuwden blijven deze maatregelen van kracht totdat de echtscheiding definitief is, en de maatregelen aangaande de kinderen blijven van kracht, ook nadat de echtscheiding werd uitgesproken.

Voor wettelijk samenwonende koppels bepaalde art. 1479,3de lid dat de Rechter deze maatregelen slechts kon bevelen voor de duurtijd van 1 jaar.

Het Hof zegt in een recent arrest van 6 december 2018 (nr. 177/2018) dat deze  beperking in tijd voor wettelijke samenwonende koppels art. 10 en 11 van de Grondwet schendt.

De rechter zou dus ook voor wettelijk samenwonenden maatregelen kunnen uitspreken die gelden voor een langere periode.

Vanessa VLIEGEN