Skip to content Skip to footer

Twee nieuwe hoofdstraffen vanaf 1 mei 2016

Tot en met 30.04.2016 kon de strafrechter in correctionele zaken en in politiezaken volgende hoofdstraffen opleggen aan een veroordeelde :

– gevangenisstraf;

– werkstraf.

Door de wet van 7 februari 2014 werd in artikel van 7 van het Strafwetboek een nieuwe hoofdstraf ingevoerd, met name de straf onder elektronisch toezicht. Waar voorheen het elektronisch toezicht enkel kon worden opgelegd in functie van de strafuitvoering na een veroordeling heeft de wetgever met deze wet de rechter ten gronde de mogelijkheid willen bieden het elektronisch toezicht reeds op te leggen.

Daarnaast werd door de wet van 10 april 2014 artikel 7 nog verder aangevuld met een nieuwe hoofdstraf, namelijk de autonome probatiestraf. De autonome probatiestraf bestaat uit de verplichting voor de veroordeelde bijzondere voorwaarden na te leven gedurende tenminste zes maanden en ten hoogste twee jaar.

Waar voorheen de ‘probatie’ enkel kon worden gekoppeld aan een veroordeling met uitstel van tenuitvoerlegging van de straf of een opschorting van de uitspraak kan de strafrechter op basis van deze wet de probatiemaatregelen als autonome hoofdstraf opleggen.

Beide wetten treden in werking vanaf 01.05.2016 zodat de rechtbanken vanaf deze datum de mogelijkheid hebben om de twee nieuwe hoofdstraffen op te leggen.

Voor meer informatie kan u zich wenden tot Mr. Steven VANDEBROEK en Mr. Raf STERKEN

Raf STERKEN