Skip to content Skip to footer

Blijvende saisine nu ook na E.O.T. !

Via de Wet van 18 juni 2018 (Wet Potpourri VII of Wet Waterzooi I) werd een verrassende bepaling ingevoerd i.v.m. de blijvende saisine van de Familierechtbank na de uitspraak van een echtscheiding door onderlinge toestemming.

Voorheen kon men in familiezaken op eenvoudige wijze de Rechter opnieuw vatten nadat er in een vorige procedure een eindvonnis werd uitgesproken, namelijk via de neerlegging van een conclusie of eenvoudige brief ter griffie (huidig artikel 1253ter/7 Ger.W.)

Indien men na het afsluiten van een E.O.T.- overeenkomst de Rechter wilde vatten, diende men daarentegen een volledige nieuwe procedure te starten met gedinginleidende akte en betaling van de rolrechten.

Door de Wet van 18 juni 2018 wordt het beginsel van de blijvende saisine nu uitgebreid tot overeenkomsten E.O.T. zoals bedoeld in art. 1288, eerste lid, 2° of 3° Ger.W.

Blijvende saisine is mogelijk voor regeling ouderlijk gezag – verblijfsregeling m.b.t. gemeenschappelijke kinderen / bijdrage in onderhoud en opvoeding van de gemeenschappelijke kinderen.

Let op : in geval van een verzoek tot wijziging van een uitkering na echtscheiding tussen ex-echtgenoten / wijziging alimentatie meerderjarig kind kan de blijvende saisine niet worden toegepast !

De regel is van toepassing voor alle vonnisen E.O.T. die worden uitgesproken na 31.03.2019.

Vanessa VLIEGEN