Skip to content Skip to footer

De begunstigingsclausule in het levensverzekeringscontract

De aanwijzing van een begunstigde in een levensverzekering (hier genoemd de begunstigingsclausule)leidt soms tot ongewenste gevolgen gezien verzekeringsrechtelijke definities afwijken van de inhoud van erfrechtelijke definities. Vaak worden omschrijvingen gebruikt zoals: de kinderen van, de wettelijke erfgenamen, Jan en An nominatief, de nalatenschap, de echtgenoot, de erfgenamen van de verzekeringnemer, de nalatenschap van de verzekeringnemer, de wettelijk samenwonende, e.d.)

Dat dergelijke onzorgvuldigheid tot ernstige tegenstrijdige belangen leidt wordt geïllu-streerd door navolgende voorbeelden (alhoewel vrij technisch) waarbij de situatie wordt on-derzocht die zich voordoet bij vooroverlijden van het kind van de verzekeringnemer.

ILLUSTRATIE : PLAATSVERVULLING

Er ontstaat een verschil naargelang de toepassing van de verzekeringsrechtelijke definitie van de plaatsvervulling of de civielrechtelijke.

Er wordt uitgegaan van een grootouder – verzekeringnemer die 2 kinderen heeft Jan en An, dat Ann vooroverleden is en 3 kinderen achterlaat, en de 3 kleinkinderen rechten op het contract opeisen.

Voorbeeld 1.
begunstigingsclausule: De kinderen van de verzekeringnemer.
Toepassing: Jan erft de helft van het kapitaal, de 3 kleinkinderen ieder één zesde ten gevolge de verzekeringsrechtelijke definitie van plaatsvervulling.

Voorbeeld 2.
begunstigingsclausule: Jan en An in gelijke delen.
Toepassing: Jan erft alles, de 3 kleinkinderen niets tengevolge de nominatieve aanduiding van het kind waardoor de plaatsvervulling niet speelt.

Voorbeeld 3.
begunstigingsclausule: De wettelijke erfgenamen van de verzekeringnemer ten persoonlijke titel, in afwijking van art. 174 van de Verzekeringswet.
Toepassing: Jan erft één vierde, de 3 kleinkinderen ieder één vierde ten gevolge verzekeringsrechtelijke definitie van plaatsvervulling.

Voorbeeld 4.
begunstigingsclausule: De wettelijke erfgenamen/de nalatenschap van de verzekeringnemer.
Toepassing: Jan erft de helft , de 3 kleinkinderen ieder één zesde ten gevolge de civielrechtelijke definitie van plaatsvervulling.

ILLUSTRATIE : ECHTGENOOT EN 2 KINDEREN:

Er ontstaat een verschil naargelang de toepassing van de standaardverdeling vol-gens de verzekeringswet of de civielrechtelijke verdeling volgens het erfrecht.

Er wordt uitgegaan van een verzekeringnemer die een echtgenoot en 2 kinderen nalaat.

Voorbeeld 5.
begunstigingsclausule: De echtgenoot en de kinderen van de verzekeringnemer
Toepassing: De echtgenoot erft 1/2 en de kinderen ieder 1/4 ten gevolge de standaard-verdeling van de Verzekeringswet.

Voorbeeld 6.
begunstigingsclausule: De wettelijke erfgenamen van de verzekeringnemer ten persoonlijke titel, in afwijking van art. 174 van de Verzekeringswet.
Toepassing: De echtgenoot erft 1/3 en de kinderen ieder 1/3 ten gevolge de toegelaten afwijkingen op de standaardverdeling van de Verzekeringswet.

Voorbeeld 7
begunstigingsclausule: De wettelijke erfgenamen/nalatenschap van de verzekeringnemer
Toepassing: De echtgenoot ontvangt het volledige kapitaal in vruchtgebruik, de kinderen ieder 1/2 in blote eigendom ten gevolge de civielrechtelijke definitie als afwijking op de standaardverdeling.

ILLUSTRATIE : WETTELIJK SAMENWONENDE EN 2 KINDEREN:

Er wordt uitgegaan van een verzekeringnemer die een wettelijke partner en 2 kinderen nalaat.

Voorbeeld 8.
begunstigingsclausule: De wettelijke samenwonende partner en de kinderen van de ver-zekeringsnemer
Toepassing: De wettelijke partner ontvangt 1/3 en de kinderen ontvangen ook ieder 1/3.

Voorbeeld 9.
begunstigingsclausule: De wettelijke erfgenamen van de verzekeringnemer ten persoonlijke titel, in afwijking van art. 174 van de Verzekeringswet.
Toepassing: De wettelijke partner ontvangt 1/3, de kinderen ontvangen ieder 1/3.

Voorbeeld 10.
begunstigingsclausule: De wettelijke erfgenamen / nalatenschap van de verzekeringsnemer.
Toepassing: De wettelijke partner ontvangt niets (gezien deze slechts vruchtgebruik op de gezinswoning en inboedel heeft) de kinderen erven ieder 1/2 in volle eigendom.

Rene Kumpen   Vanessa Vliegen   Raf Sterken   Ann Keunen

ARGUS ADVOCATEN