Skip to content Skip to footer

Wanneer zijn mijn werken opgeleverd?

De oplevering van de werken betreft een rechtshandeling tussen de aannemer en de bouwheer waarbij de aanvaarding van de werken wordt vastgesteld.Het louter feit van voorlopige oplevering impliceert geen aanvaarding, enkel de vaststelling dat de werken beëindigd zijn maar u kan wel andersluidend bedingen of m.a.w. dat de voorlopige oplevering wél een daad van aanvaarding is.

Het feit en de datum van deze oplevering is van groot belang. Niet alleen om te oordelen of de werken al dan niet tijdig werden uitgevoerd maar ook omdat de 10-jarige aansprakelijkheid dan begint te lopen (u kan vb. bedingen dat dit gebeurt vanaf de voorlopige oplevering) én er doorgaans zal geoordeeld worden dat u vanaf de oplevering niet meer instaat voor zichtbare gebreken. Voor gebreken die de opdrachtgever redelijkerwijze niet kon kennen en voor hem verborgen waren, blijft u toch nog aansprakelijk maar ook deze aansprakelijkheid kan naar inhoud en draagwijdte en vooral ook in de tijd beperkt worden en waarbij de datum van oplevering doorgaans het startpunt is.

Waarom zou u van deze mogelijkheden geen gebruik maken in uw overeenkomsten of bestelbonnen ?

Het meest duidelijke scenario bestaat er uiteraard in dat er effectief een document of proces-verbaal wordt opgesteld waarin de oplevering wordt bevestigd. Indien er geen document wordt opgesteld, kan de oplevering en aanvaarding ook blijken uit het feit dat de werken zonder voorbehoud in gebruik werden genomen, de factuur integraal werd betaald of nog dat er andere werken werden uitgevoerd opvolgend op uw werken. Ook deze mogelijkheid van stilzwijgende oplevering wordt echter best duidelijk bedongen in uw overeenkomsten.

Dirk Vandecasteele – Gert Damiaans – Bart Quanten