Skip to content Skip to footer

Nieuwsflash

Vanaf begin 2017 wordt een nieuw decreet van kracht (goedgekeurd op 14.10.2016) waardoor een verzekeringsgift niet tweemaal wordt belast; d.i. het schenken van alle verzekeringsrechten van bv een ouder aan een kind. Dit heeft betrekking op de klassieke AAB-polis (verzekeringnemer-verzekerd hoofd-begunstigde) (AAB-ouder is tweemaal A éénmaal als verzekeringnemer en éénmaal als verzekerde en het kind is B als begunstigde) . Door het schenken van alle rechten van de verzekeringnemer door de ouder aan het kind (= de verzekeringsgift) werd het contract een BAB-polis (kind is de nieuwe verzekeringnemer en begunstigde ; ouder is/blijft het verzekerd hoofd) zodat er pas een uitkering is bij diens overlijden. VLABEL hief tweemaal belasting , éénmaal een schenkbelasting op datum schenking en vervolgens een erfbelasting op datum overlijden. Dit gaf aanleiding tot juridische procedures die nu voorkomen worden door de nieuwe regelgeving. Het bedrag waarop iemand reeds schenkbelasting betaalde, mag worden afgetrokken van het bedrag waarop hij/zij erfbelasting moet betalen zodat dubbele belasting wordt vermeden.