Skip to content Skip to footer

De doorgeefschenking: Een win-winsituatie voor uw (klein)kinderen

Wat is een doorgeefschenking?

De doorgeefschenking is een constructie waarbij ouders de erfenis van hun eigen ouders onmiddellijk doorgeven aan de kinderen.

Sinds 01.09.2018 is het namelijk mogelijk om goederen die u verkrijgt uit de nalatenschap van uw ouders rechtstreeks door te schenken aan uw kinderen.

Hierbij zal u zelf als erfgenaam erfbelasting moeten betalen op de erfenis die u heeft verkregen, doch het gedeelte dat u gaat doorschenken aan uw eigen kinderen zal (grotendeels) niet meer belast worden!

Deze regel is zowel van toepassing op het doorschenken van onroerende goederen (bv. een woning) als van roerende goederen (bv. geld).

Bovendien is de techniek zéér gebruiksvriendelijk naar de erfgenamen toe, aangezien de ouder zelf beslist hoeveel van de verkregen erfenis hij zal ‘doorschenken’ aan zijn eigen kinderen. 

De belangrijkste voorwaarden:

Om gebruik te kunnen maken van de techniek van de doorgeefschenking dienen bepaalde voorwaarden voldaan te zijn.

1. De doorgeefschenking kan enkel plaatsvinden aan eigen afstammelingen.

Het is niet mogelijk om het principe van de doorgeefschenking te hanteren wanneer u een deel van de erfenis aan bv. een neef wenst door te schenken.

De doorgeefschenking is dus enkel mogelijk aan de eigen kinderen.

 2. De keuze om een gedeelte van de erfenis door te schenken moet gemaakt worden binnen één jaar na datum overlijden.

In de hypothese dat oma komt te overlijden op 14.06.2022, zal haar zoon uiterlijk op 14.06.2023 moeten beslissen of hij een gedeelte van zijn erfenis wenst door te schenken aan zijn eigen kinderen.

Deze keuze dient steeds geregistreerd te worden bij de notaris.

3. Alvorens de erfenis volledig of gedeeltelijk kan ‘doorgegeven’ worden aan de eigen kinderen, dient de verkrijgende ouder eerst de verschuldigde erfbelasting betaald te hebben.

Bv. Stel dat u 20.000,00 EUR krijgt uit de erfenis van uw vader, dan zal u eerst de verschuldigde erfbelasting t.b.v. 600,00 EUR (3% van 20.000,00 EUR) dienen te betalen.

Nadien kan u – binnen de voornoemde termijn van één jaar na datum overlijden – ervoor opteren om (een gedeelte van) het volledige bedrag door te schenken aan uw eigen kind(eren).

Op voornoemd bedrag dat u zal schenken aan uw eigen kinderen zal geen schenkbelasting meer verschuldigd zijn.

4.De vrijstelling op de schenkbelasting bij de doorgeefschenking is beperkt tot het bedrag aan erfbelasting dat u zelf heeft betaald op de goederen die u gaat verder schenken aan uw eigen kinderen.

Hieruit volgt dat er voor uw eigen kind een maximale vrijstelling geldt op de verschuldigde schenkbelasting t.b.v. het gedeelte aan erfbelasting dat u zelf heeft betaald.

Hypothese 1:

Wanneer u 20.000,00 EUR krijgt uit de erfenis van uw moeder, dan zal u eerst de verschuldigde erfbelasting t.b.v. 600,00 EUR (3% van 20.000,00 EUR) dienen te betalen.

De maximale vrijstelling aan schenkbelasting voor uw eigen kind zal dan ook 600,00 EUR zijn.

Wanneer u ervoor opteert om het volledig geërfde bedrag t.b.v. 20.000,00 EUR door te schenken aan uw eigen kind – binnen een periode van één jaar na datum overlijden – dan zal er normaliter door uw eigen kind een schenkbelasting verschuldigd zijn t.b.v. 600,00 EUR.

Echter, aangezien u reeds de erfbelasting heeft betaald t.b.v. 600,00 EUR zal uw eigen kind nog 0,00 EUR aan schenkbelasting verschuldigd zijn.

Hypothese 2:

Wanneer u 20.000,00 EUR krijgt uit de erfenis van uw moeder, dan zal u eerst de verschuldigde erfbelasting t.b.v. 600,00 EUR (3% van 20.000,00 EUR) dienen te betalen.

De maximale vrijstelling aan schenkbelasting voor uw eigen kind zal dan ook 600,00 EUR zijn.

Wanneer u ervoor opteert om een groter bedrag door te schenken aan uw eigen kind (bv. 40.000,00 EUR) – binnen een periode van één jaar na datum overlijden – dan zal er normaliter door uw eigen kind een schenkbelasting verschuldigd zijn t.b.v. 1.200,00 EUR.

Echter, aangezien u reeds de erfbelasting heeft betaald t.b.v. 600,00 EUR zal uw eigen kind nog slechts 600,00 EUR (1.200,00 EUR – 600,00 EUR) aan schenkbelasting verschuldigd zijn.

Conclusie:

Schenken aan uw kinderen kan ook steeds via een hand- of bankgift, waarbij er geen schenkbelasting verschuldigd is.

Let wel, de schenker moet dan na datum schenking minstens een termijn van drie jaar blijven leven opdat er geen schenkbelasting verschuldigd is door de begiftigde.

Indien de schenker binnen deze termijn van drie jaar komt te overlijden, zal er door de begiftigde alsnog erfbelasting verschuldigd zijn.

In de toekomst is er zelfs sprake dat deze termijn van drie jaar zal worden opgetrokken naar vijf jaar!

Wanneer u dus het zekere voor het onzekere wenst te nemen en u wilt vermijden dat uw kinderen torenhoge successierechten moeten betalen indien u komt te overlijden, is het aangeraden om al een gedeelte van de erfenis van uw ouders rechtstreeks door te schenken aan uw eigen kinderen.

Zo zorgt u ervoor dat niet de fiscus maar wel uw eigen kinderen als grote winnaar uit de bus komen!

Voor meer advies kan u uiteraard terecht bij één van onze specialisten Familiaal Vermogensrecht.

Marco KEMPS

(bereikbaar via 011/28.64.26)

[email protected]