Skip to content Skip to footer

DE MEENEEMBAARHEID VAN BETAALDE REGISTRATIERECHTEN: EEN ‘CADEAUTJE’ VAN 13.000,00 EUR!

De corona-pandemie heeft de vastgoedmarkt anno 2020-2021 doen exploderen.

Meer dan ooit kopen en verkopen mensen bouwgronden, appartementen, huizen, . . .

Een explosie van de vastgoedmarkt heeft er echter ook toe geleid dat de vastgoedprijzen sterk gestegen zijn.

Bij dergelijke prijsstijgingen is het niet onbelangrijk om te weten dat u bij de aankoop van een nieuwe woning aanspraak kan maken op de meeneembaarheid van reeds betaalde registratierechten op uw vorige woning.

De meeneembaarheid van betaalde registratierechten is een cadeautje van de Vlaamse Belastingdienst aan personen die hun onroerend goed verkopen om vervolgens een andere woning of bouwgrond aan te kopen.

Indien u aan de algemene en specifieke voorwaarden voldoet kan u namelijk tot 13.000,00 EUR besparen op de registratierechten die u moet betalen bij de aankoop van uw volgende onroerend goed. 

Algemene Voorwaarden:

  1. U moet een natuurlijk persoon zijn.

 Deze regeling is niet van toepassing op de aankoop van onroerende goederen door vennootschappen of VZW’s.

           2. De aankoop van het nieuwe onroerend goed dient een zuivere aankoop te zijn.

Dit houdt in dat er effectief een verkoopprijs betaald moet worden, waardoor bijvoorbeeld schenkingen van onroerende goederen niet in aanmerking komen.

           3. U heeft voor de aankoop van het nieuwe onroerend goed al verkooprechten moeten betalen op de aankoop van uw eerdere woning of bouwgrond.

           4. De onroerende goederen van zowel uw eerste als uw tweede aankoop dienen in Vlaanderen gelegen te zijn.

 Indien uw eerste aangekochte onroerend goed gelegen is in Brussel komt u dus niet in aanmerking voor het gunstregime.

Specifieke Voorwaarden

 Wat betreft de specifieke voorwaarden dienen twee situaties onderscheiden te worden:

  1.       U koopt een nieuw onroerend goed en heeft uw vorige onroerend goed nog niet verkocht:

–          Op het moment van de aankoop van uw tweede onroerend goed moet u in een voorafgaande periode van 18 maanden uw hoofdverblijfplaats gehad hebben in uw eerste onroerend goed.

–          Uw eerste onroerend goed moet verkocht zijn binnen de 2 jaar, te tellen vanaf de datum dat u uw tweede onroerend goed heeft aangekocht.

–          U moet uw hoofdverblijfplaats op uw nieuw aangekocht onroerend goed hebben binnen de 2 jaar na aankoop (indien woning) en binnen de 5 jaar (indien bouwgrond).

           2.      U koopt een nieuw onroerend goed en heeft uw vorige onroerend goed al verkocht:

–          Op de datum van de verkoop van uw eerste onroerend goed moet u in een voorafgaande periode van 18 maanden uw hoofdverblijfplaats gehad hebben in uw eerste onroerend goed.

–          U moet na de verkoop van uw eerste onroerend goed binnen de 2 jaar een nieuwe woning of bouwgrond aangekocht hebben.

–          Van zodra de notariële akte van de aankoopakte van uw tweede onroerend goed is geregistreerd, heeft u respectievelijk 2 jaar (woning) of 5 jaar (bouwgrond) de tijd om uw hoofdverblijfsplaats te vestigen op de plaats van het nieuwe aangekochte onroerend goed.

Voldoet u aan zowel de algemene als aan de bijzondere voorwaarden, dan kan u bij de aankoop van het nieuwe onroerend goed aanspraak maken op een ‘korting’ van 13.000,00 EUR op de registratierechten die u moet betalen.

 Let wel:

Om uw ‘korting’ te berekenen, dient enerzijds gekeken te worden naar het percentage van de registratierechten die u betaald heeft bij de aankoop van uw eerste onroerend goed en anderzijds naar de registratierechten die u moet betalen bij de aankoop van uw tweede onroerend goed.

 Voorbeeld 1:

U heeft alleen een appartement aangekocht en destijds 14.000,00 EUR betaald aan registratierechten. 

Indien u aan alle voorwaarden voldoet bij de aankoop van het nieuwe onroerend goed dan kan u van de verschuldigde registratierechten het maximale bedrag van 13.000,00 EUR in mindering brengen.

Bij een verschuldigd bedrag van 20.000,00 EUR aan registratierechten bij de aankoop van het nieuwe onroerend goed, zal u door het ‘cadeautje’ van de Vlaamse Belastingdienst nog maar 7.000,00 EUR aan registratierechten betalen. 

Voorbeeld 2:

U heeft destijds samen met uw voormalige partner een appartement gekocht en hierop 16.000,00 EUR aan registratierechten moeten betalen.

Op heden bent u niet meer samen met uw partner, het door jullie aangekochte appartement wordt verkocht en u koopt een nieuwe woning.

In deze hypothese zal u bij de aankoop van uw nieuwe woning een ‘cadeautje’ krijgen ten bedrage van 8.000,00 EUR dat u in mindering kan brengen van de verschuldigde registratierechten.

Uw eerste woning (betaalde registratierechten 16.000,00 EUR) heeft u namelijk aangekocht met uw partner waardoor jullie allebei 8.000,00 EUR betaald hebben aan registratierechten.

Wanneer u na de relatiebreuk alleen een nieuw onroerend goed gaat kopen dan mag u enkel uw aandeel (8.000,00 EUR) in de reeds betaalde registratierechten in mindering brengen van de registratierechten die u moet betalen bij de aankoop van uw nieuwe onroerend goed.

Conclusie:

Bij de aankoop van een nieuwe woning is het zéér belangrijk om te weten over welk budget u beschikt.

Het is dan ook interessant om alvorens u een nieuw onroerend goed aankoopt, te weten of u recht heeft op een cadeautje van de Vlaamse Belastingdienst!

Bij de aanwezigheid van verdere vragen mag u ons uiteraard steeds contacteren!

Marco KEMPS                                                                                                              Vanessa VLIEGEN