Skip to content Skip to footer

Verblijfsregelingen na de herfstvakantie: ‘verlengde vakantieregeling’ of gewone verblijfsregeling?

Na de verschillende beslissingen van de Vlaamse regering en het Overlegcomité heerst er onduidelijkheid over de verblijfsregelingen van gescheiden ouders voor de week van 9 t.e.m. 15 november.

Aanvankelijk werd door de Vlaamse regering beslist dat de herfstvakantie met 2 dagen zou worden verlengd. Nadien besliste het Overlegcomité echter dat de lessen zouden worden ‘opgeschort’ tot 15 november, hetgeen werd opgenomen in het Ministrieel Besluit van 01.11.2020. Er werd in dit M.B. niet meer voorzien in een ‘verlengde schoolvakantie’.

Een ‘opschorting van de lessen’ is niet hetzelfde dan een wettelijk voorziene schoolvakantie, reden waarom de normale verblijfsregeling ‘zoals tijdens het schooljaar’ ons inziens opnieuw zal ingaan vanaf 9.11.2020 en niet de vakantieregeling die werd opgelegd. Dit is vergelijkbaar met de regeling, die gold tijdens de eerste lockdown in maart 2020.

Let wel, in elk dossier dient dit in alle redelijkheid geïnterpreteerd en toegepast te worden, rekening houdende met de (onverwachte) (on)beschikbaarheid van beide ouders tijdens deze week.

Voor meer advies kan u uiteraard terecht bij één van onze specialisten Familierecht.

Vanessa VLIEGEN – [email protected]