Skip to content Skip to footer

Nieuwe Belgische Wet op de Overheidsopdrachten

De nieuwe Belgische Wet op de Overheidsopdrachten die de Europese Richtlijnen moet omzetten in Belgisch recht werd in voorontwerp goedgekeurd en verkreeg ook reeds het advies van de Raad van State.  Het ontwerp moet nu nog goedgekeurd worden door het Parlement en moet uiterlijk op 26 april 2016 in voege zijn. Wordt door ons opgevolgd.