Skip to content Skip to footer

Hoe schenkt u fiscaal voordelig een eigen woning aan de kinderen indien u getrouwd bent?

U zal denken, hoe komt u in een situatie terecht waarbij u enerzijds bent gehuwd met uw echtgenoot en anderzijds u de enige eigenaar bent van een onroerend goed?

Deze situatie kan nochtans vrij eenvoudig tot stand komen.

Erfenissen en schenkingen die u tijdens het huwelijk mag ontvangen zijn in principe uw eigen goederen, waar uw echtgenoot dan geen eigendomsaandeel in heeft.

Echter, indien u enkele jaren later de beslissing neemt om deze onroerende goederen door te schenken aan uw eigen kinderen dan zal u een aanzienlijk bedrag aan belastingen moeten betalen.

Kan dit vermeden worden?

Ja, u kan dit vermijden door eerst het onroerend goed dat u verkrijgt in te brengen in de huwgemeenschap alvorens u het gaat schenken aan de eigen kinderen.

Voorbeeld:

U ontvangt een woning uit de nalatenschap van uw ouders ter waarde van 300.000,00 EUR.

Deze woning wenst u na verloop van tijd door te schenken aan uw eigen kind.

Wat dan met de schenkingsrechten?

In België zijn de volgende progressieve schenkingstarieven van toepassing bij de schenking van onroerende goederen aan de kinderen:

–          3% op de eerste 150.000,00 EUR:                4.500,00 EUR

–          9% op de volgende 100.000,00 EUR:           9.000,00 EUR

–          18% op de volgende 200.000,00 EUR:        36.000,00 EUR

–          27% op alles boven de 450.000,00 EUR:     ………………..

Bij de schenking van uw eigen woning ter waarde van 300.000,00 EUR zal uw kind dan 22.500,00 EUR (4.500,00 + 9.000,00 + 9.000,00) aan schenkbelasting verschuldigd zijn.

Dit is een aanzienlijk bedrag aan belastingen dat uw kind moet betalen, doch u kan ervoor zorgen dat dit bedrag lager ligt door eerst uw eigen onroerend goed in te brengen in de huwgemeenschap!

Wanneer u de eigen woning eerst inbrengt in de huwgemeenschap en slechts daarna de woning gaat schenken aan uw kind, dan wordt dit fiscaal gezien beschouwd als een schenking van beide ouders aan het kind.

De progressieve schenkingstarieven bij een woning met waarde van 300.000,00 EUR worden dan toegepast telkens op 150.000,00 EUR, aangezien beide ouders gaan schenken!

Bij de schenking van de eigen woning na inbreng in de huwgemeenschap zal uw kind in totaal 9.000,00 EUR (4.500,00 EUR schenking mama + 4.5000,00 EUR schenking papa) aan schenkbelasting verschuldigd zijn.

*

Door eerst het onroerend goed in te brengen in de huwgemeenschap alvorens dit te schenken aan het kind wordt op fiscaal vlak liefst 13.500,00 EUR uitgespaard aan schenkingstarieven.

Deze wijze van vermogensplanning kwalificeert volgens de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent (vonnis dd. 08.06.2011) niet als fiscaal misbruik en kan dus perfect gehanteerd worden!

Gelet op het feit dat u dan bv. het verschilbedrag van 13.500,00 EUR niet dient de betalen aan de fiscus, kan dit wel eens voor prachtige kerstcadeaus zorgen.

MAAR LET OP . . . de fiscus is niet zomaar van plan om gratis cadeaus uit te delen.

In de praktijk schikt de fiscus zich helaas (nog niet) naar deze rechtspraak.

De Vlaamse Belastingdienst heeft na datum van het vonnis van de Rechtbank te Gent opnieuw beslist (voorafgaande beslissing 22001 dd. 01.02.2022 – publicatie dd. 31.03.2022) dat er sprake is van fiscaal misbruik indien een eigen woning eerst wordt ingebracht in de huwgemeenschap, alvorens deze wordt geschonken aan de kinderen.

Besluit: U heeft op heden twee opties:

–          Optie 1: U respecteer de beslissing van de fiscus en betaalt mogelijk torenhoge schenkingsrechten.

–          Optie 2: U weigert deze torenhoge schenkingsrechten te betalen en gaat uw gelijk halen via een gerechtelijke procedure.

Gelet op de rechtspraak van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent – dewelke steeds bevoegd is in dergelijke zaken – adviseer ik om in te gaan tegen het standpunt dat de fiscus onterecht blijft aanhouden.

Het voeren van een procedure is niet altijd dé oplossing, maar waarom zou u meer belastingen betalen aan de fiscus als anderen het niet moeten?

Voor al uw vragen met betrekking tot schenkingen in het algemeen en de hierbij verschuldigde schenkingsrechten kan u contact opnemen met onze specialisten bij Argus ADVOCATEN.

Marco Kemps

(mail: [email protected])

(telefoon : 011/28.64.26)