Skip to content Skip to footer

Koerswijziging VLABEL inzake globale erfovereenkomsten!

Voor globale erfovereenkomsten afgesloten na 28.04.2020 geldt het principe dat de toegekende schuldvordering fiscaal neutraal wordt beoordeeld door VLABEL:

De – in de globale erfovereenkomst – aangewezen begunstigde van een schuldvordering zal hierop geen schenk- noch erfbelasting verschuldigd zijn, ongeacht of de schuldvordering bedoeld is ter compensatie van eerdere voordelen.

Er is een uitzondering: enkel in de hypothese dat de ouders in de globale erfovereenkomst zelf een nieuwe hoofdschenking doen aan kind A, onder last om een bedrag te storten aan kind B, zal deze laatste schenkbelasting verschuldigd zijn op de waarde van de schuldvordering en wordt de schuldvordering ten voordele van kind B aanzien als een aparte schenking. Kind A is dan schenkbelasting verschuldigd op de hoofdschenking verminderd met de waarde van de schuldvordering aan kind B.

René KUMPEN – ARGUS Advocaten