Skip to content Skip to footer

Positie van het landbouwexploiterend kind

De wetgever heeft op 23.08.2015 een nieuwe wet gestemd die inging op 03.09.2015 om de positie van het landbouwexploiterend kind te versterken. Daarbij wordt het bestaande preferentiële overnamerecht ten voordele van de zoon of dochter die het landbouwbedrijf voortzet, uitgebreid.

Dit overnamerecht blijft hierdoor niet beperkt tot de gronden die in onverdeeldheid waren bij overlijden van de ouders doch wordt uitgebreid tot de gronden die bij leven reeds werden overgedragen of waarop uitbatingsrechten werden gevestigd zodat ze in hun geheel onttrokken worden aan de mogelijkheid tot inbreng en/of verdeling in natura.

René Kumpen