Skip to content Skip to footer

Nieuwe bedragen rechtsplegingsvergoedingen vanaf 01.06.2016

Ieder eindvonnis verwijst de in het ongelijk gestelde partij in de kosten. Deze kosten omvatten o.a. de rechtsplegingsvergoeding, een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij.

Bij Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 werden de basis-, minimum- en maximumbedragen vastgelegd van de rechtsplegingsvergoeding, onder meer in functie van de aard van de zaak en van de belangrijkheid van het geschil.

Deze bedragen worden automatisch met 10% verhoogd bij een overschrijding van het indexcijfer van de consumptieprijzen met tien punten. Door een nieuwe overschrijding van het indexcijfer van de consumptieprijzen met tien punten in mei 2016, gelden vanaf 01.06.2016 nieuwe bedrage die u hier kan raadplegen.

Mieke Liesens