Skip to content Skip to footer

Nieuwsflash : belasting op schenking roerende goederen met voorbehoud van vruchtgebruik

In het verleden werd , via een onbelaste buitenlandse akte, gebruik gemaakt van de splitsing van schenking doordat een rekening werd geopend, voor het vruchtgebruik op naam van de schenker en voor de blote eigendom op naam van de begiftigde. Volgens VLABEL worden deze vanaf 01.06.2016 – na overlijden van de schenker – onderworpen aan successie op de volledige waarde van het geschonkene.

Dit geldt voor gesplitste inschrijvingen vanaf 1 juni 2016. Niet de datum van de schenking is bepalend, maar wel de datum van inschrijving van de gelden of beleggingen. Wanneer de buitenlandse akte niet in België werd geregistreerd en de schenker overlijdt binnen de 3 jaar, dan blijft de erfbelasting verschuldigd. Voor belgische aktes blijft de risicoperiode van 3 jaar sowieso gelden.