Skip to content Skip to footer

Opgelet met tijdelijke werkloosheid vanaf 01.09.2020!

Er is reeds heel wat geschreven en gecommuniceerd over de vereenvoudigde procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten tijde van de coronacrisis.

Zoals u bijgevolg wellicht weet, besliste de RVA dat alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus kon beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. De werkgever diende geen elektronische mededelingen meer te versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA en er werd voorzien in een vrijstelling van de controlekaart C3.2A.

Deze vereenvoudigde procedure werd initieel voorzien t.e.m. 19 april 2020, maar werd uiteindelijk verlengd t.e.m. 31.08.2020.

Dit betekent dat er vanaf 01.09.2020 een gewijzigde regeling voor de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geldt waarvan u misschien nog niet op de hoogte bent.

Voor de periode van 01.09.2020 t.e.m. 31.12.2020 is momenteel voorzien dat de huidige vereenvoudigde procedure behouden blijft voor de sectoren en de werkgevers die bijzonder hard getroffen zijn door de coronacrisis. Voor de andere sectoren zijn vanaf 01.09.2020 de gewone regels van tijdelijke werkloosheid opnieuw van toepassing.

De sectoren en werkgevers die bijzonder hard getroffen zijn door de crisis

De werkgevers die hard getroffen zijn door de coronacrisis zijn:

  • ofwel de werkgevers die minstens 20% tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona of tijdelijke werkloosheid voor economische redenen kunnen aantonen in het tweede trimester 2020 ten opzichte van het totale aantal dagen aangegeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid; 
  • ofwel de werkgevers die actief zijn in één van de sectoren die nog bijzonder lijden onder de beperkende coronamaatregelen. Het gaat om de volgende sectoren:
100 Aanvullend Paritair Comité voor de werkliedenBeperkt tot activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen en tot de reisbureaus en touroperators
109 Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijfBeperkt tot het verhuren en plaatsen van tenten
111 Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouwBeperkt tot de activiteiten van de vliegtuigbouw en het onderhoud en de reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen en constructie en montage in functie van podiumbouw
126 Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerkingBeperkt tot het verhuren en het plaatsen van materieel voor het inrichten van beurzen, tentoonstellingen, feestelijkheden; het vervaardigen, het verhuren en het plaatsen van stands, decors, tribunes; het verhuren van ruimten voor tentoonstellingen, beurzen, feestelijkheden, het al dan niet bestendig uitstallen van koopwaar, manifestaties van welke aard ook; het inrichten van stands, tentoonstellingen, beurzen
139 Paritair Comité voor de binnenscheepvaartBeperkt tot de pleziervaart voor toeristische doeleinden
140.01 Paritair Subcomité voor de autobussen en autocarsBeperkt tot touringcars
140.02 Paritair Subcomité voor de taxi’s 
140.04 Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavensBeperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen
149.01 Paritair Subcomité voor de elektriciens: installatie en distributieBeperkt tot het plaatsen van geluids- en beeldinstallaties in het kader van de organisatie van evenementen
200 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden Beperkt tot activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen; tot de reisbureaus en touroperators; tot het weg- en spoorvervoer van personen
209 Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheidBeperkt tot de activiteiten van de vliegtuigbouw en het onderhoud en de reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen
215 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijfBeperkt tot het verhuren en plaatsen van tenten
226 Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiekBeperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen
227 Paritair Comité voor de audiovisuele sector  
302 Paritair Comité voor het hotelbedrijf 
303.03 Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen 
304 Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf 
314 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgenBeperkt tot de exploitatie van jacuzzi’s, stoomcabines en hammams
315 Paritair Comité voor de handelsluchtvaartBeperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen
329 Paritair Comité voor de socio-culturele sector 
333 Paritair Comité voor toeristische attracties 

Indien u als werkgever aan één van beide voorwaarden voldoet, zal u bijgevolg nog beroep kunnen doen op de vereenvoudigde procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht vanaf 01.09.2020.

Wat betekent dit concreet voor u als werkgever?

Om de vereenvoudigde procedure te kunnen blijven gebruiken tot 31.12.2020, moet u via mail het formulier C106A-CORONA-HGO (hard getroffen ondernemingen) bezorgen aan de dienst Tijdelijke werkloosheid van het RVA-kantoor dat bevoegd is voor het gebied waar uw hoofdzetel gevestigd is: [email protected] (vervang XX door het bevoegde werkloosheidsbureau).

Deze verplichting geldt niet voor de ondernemingen die behoren tot het PC 140.02, 227, 302, 303.03, 304, 329 of 333. Deze sectoren worden immers automatisch volledig erkend als uitzonderlijk hard getroffen sectoren zonder dat er beperkingen tot bepaalde activiteiten van toepassing zijn.

U zal maandelijkse aangiftes moeten doen van de werkloosheidsdagen met de code “aard van de dag” 5.4 en de reden “overmacht-coronavirus;

U dient geen elektronische mededelingen te versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA en geniet van een vrijstelling voor de controlekaart C3.2A.

Andere sectoren

Indien u als werkgever niet aan bovenvoormelde voorwaarden voldoet, kan u nog steeds beroep doen op tijdelijke werkloosheid, maar zal u de gewone regels moeten toepassen.

Er zijn wel nog soepelere voorwaarden in geval van tijdelijke werkloosheid voor economische redenen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen arbeiders en bedienden:

Arbeiders:

Voor de arbeiders zal tijdelijk een afwijkende maximumduur van economische werkloosheid gelden:

een volledige schorsing kan worden aangevraagd voor 8 weken (in plaats van 4 weken);

een regeling van gedeeltelijke werkloosheid met minder dan 3 werkdagen per week of minder dan één werkweek op twee, kan worden aangevraagd voor 18 weken (in plaats van 3 maanden of 13 weken).

Als de maximumduur van de schorsing is bereikt (8 of 18 weken), dient een verplichte week arbeid ingevoerd te worden.  Nadien kan opnieuw overgegaan worden tot volledige of gedeeltelijke werkloosheid omwille van economische redenen.

Indien er een afwijkende sectorale regeling bestaat die langere termijnen voorziet, dan blijven deze van toepassing.

Voor het overige blijven de andere bestaande toepassingsmodaliteiten van tijdelijke werkloosheid ongewijzigd.

Bedienden

Om het stelsel van tijdelijke werkloosheid voor economische redenen voor bedienden te mogen gebruiken, moet de werkgever normaal voldoen aan de voorafgaande voorwaarden bepaald door artikel 77/1 van de wet van 03.07.1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (onderneming in moeilijkheden).

De werkgever die nog niet heeft aangetoond dat hij aan die voorafgaande voorwaarden voldoet kan echter ook een beroep doen op de overgangsmaatregelen bepaald door het KB nr. 46 van 26.06.2020 voor de periode van 01.09.2020 tot en met 31.12.2020.

Deze overgangsmaatregelen voorzien in de schorsing van de procedure van goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomsten of ondernemingsplannen door de commissie ondernemingsplannen en de toekenning van een bijkomend krediet van 8 weken.

In dat overgangsstelsel:

kan dus een stelsel van volledige schorsing worden aangevraagd voor 24 weken (in plaats van 16 weken);

kan dus een stelsel van deeltijdse arbeid worden aangevraagd voor 34 weken (in plaats van 26 weken).

De werkgever die de overgangsmaatregelen van het voormelde KB nr. 46 wil gebruiken, moet:

een vermindering met 10% van de omzet of van de productie bewijzen in de loop van het kwartaal dat de invoering van het stelsel van tijdelijke werkloosheid voorafgaat ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2019;

2 dagen opleiding per maand aanbieden aan de bedienden die tijdelijk werkloos worden gesteld. Dit is niet verplicht onder de klassieke regeling van economische werkloosheid voor bedienden;

gebonden zijn door een cao die of een ondernemingsplan dat werd afgesloten voor de periode van 01.09.2020 tot en met 31.12.2020.

het formulier C106A-CORONA-OVERGANGSSTELSEL aangetekend versturen naar de dienst Tijdelijke werkloosheid van het RVA-kantoor dat bevoegd is voor het gebied waar de hoofdzetel gevestigd is. De werkgever moet dat ten laatste 14 dagen voor de eerste mededeling ‘schorsing bedienden wegens werkgebrek’ doen. Tegelijk met dit aangetekend schrijven kan de werkgever het bovenvermelde formulier ook versturen per e-mail zodat het werkloosheidsbureau het dossier sneller kan behandelen.

minstens 7 dagen vóór de eerste effectieve dag van volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (de dag van de kennisgeving en de eerste effectieve dag van volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tellen niet mee) een kennisgeving doen aan de bedienden en de RVA van de uitvoering van een volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Voor een tijdelijke werkloosheid bedienden bv. op 1 september moest het formulier dus uiterlijk verstuurd worden op 10 augustus 2020.

Voor het overige blijven de andere toepassingsmodaliteiten ongewijzigd.

Moest u hierbij vragen of hulp nodig hebben, aarzel dan niet om met één van onze specialisten sociaal recht contact op te nemen.

Wij helpen u graag verder!

Lisa SCHILDERMANS