Skip to content Skip to footer

Steunmaatregel voor ondernemingen met groot omzetverlies door Corona: compensatiepremie

Voor ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolgen van de coronacrisis was er al de hinderpremie.

Voor ondernemingen die weliswaar mogen verder werken, maar ten gevolge van de coronacrisis een groot omzetverlies lijden, heeft de Vlaamse Regering nu de compensatiepremie in het leven geroepen.

Deze compensatiepremie kan niet worden gecombineerd met de hinderpremie. 

Ondernemingen uit de meest diverse sectoren kunnen aanspraak maken op de compensatiepremie, zoals bijvoorbeeld uit de landbouwsector, wijnhandels, evenementensector, dienstenleveranciers, kinesitherapeuten, tandartsen, drankenhandelaars, loodgieters, psychologen, logopedisten …

Ook ondernemers die geen winkel / kantoor hebben (en daardoor niet onder de hinderpremie vallen) zullen kunnen beroep doen op de compensatiepremie, wanneer zij aan de voorwaarden voldoen (denk bijvoorbeeld ook aan de freelancesector).

De éénmalige compensatiepremie bedraagt 3.000 euro voor zelfstandigen in hoofdberoep.

Als er meerdere vestigingen / exploitatiezetels zijn, geldt er een maximum van 5 premies per onderneming.

Zelfstandigen in bijberoep die door de hoogte van hun inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, komen tevens in aanmerking voor een compensatiepremie van 3.000 euro. 

Voor zelfstandigen in bijberoep met een inkomen tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro is er een compensatiepremie voorzien van 1.500 euro, op voorwaarde dat zij niet tevens een job als werknemer uitoefenen van 80% of meer in welk geval er geen recht is op een compensatiepremie. Deze premie van 1.500 euro geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten.

Om recht te hebben op de compensatiepremie dient de onderneming in de periode van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020 een omzetverlies te hebben geleden van -60% ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

Voor startende ondernemingen geldt dat er een omzetdaling dient te zijn van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan. Om als starter beroep te kunnen doen op de compensatiepremie, moet je gestart zijn uiterlijk op 12 maart 2020.

Voor ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, op voorwaarde dat er minstens één werknemer voltijds tewerk gesteld is. 

De compensatiepremie zal aangevraagd kunnen worden via een toepassing bij het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).

Steven VANDEBROEK

[email protected]