Skip to content Skip to footer

Update : niet meer naar de rechtbank bij echtscheiding in onderlinge toestemming

Indien echtgenoten beslissen om uit elkaar te gaan via een echtscheidingsovereenkomst (E.O.T.), opgesteld door een notaris of een advocaat of een bemiddelaar, hoeven zij vanaf 01.09.2018 niet meer voor de rechtbank te verschijnen. Voor ex-partners die meer dan zes maanden gescheiden leefden bestond deze mogelijkheid al. Die regeling wordt nu veralgemeend zodat alle scheidende koppels in onderlinge toestemming via een schriftelijke procedure uit elkaar kunnen gaan.

Vanessa VLIEGEN