Skip to content Skip to footer

Verlaging drempel aanwezigheidsregistratie op tijdelijke en mobiele werven vanaf 1 maart 2016

Sedert 1 april 2014 moeten alle personen die op tijdelijke en mobiele werven aanwezig zijn om er werken in onroerende staat uit te voeren, waarvan het totale bedrag, exclusief BTW, gelijke is aan of hoger dan 800.000 EUR, elektronisch geregistreerd zijn.

Het gaat concreet om:

  • de werkgevers en zelfstandigen die als (onder)aannemer activiteiten verrichten bij de uitvoering van het bouwwerk;
  • de werknemers die de opdrachten uitvoeren;
  • de bouwdirectie die belast is met het ontwerp;
  • de bouwdirectie die belast is met de controle op de uitvoering;
  • de veiligheidscoördinator.

Vanaf 1 maart 2016 zal deze aanwezigheidsregistratie moeten gebeuren voor alle werven vanaf 500.000 EUR, exclusief BTW.

De registratie kan onder meer gebeuren via Checkinatwork, een applicatie van de RSZ,

Johan NULENS