Skip to content Skip to footer

De omgevingsvergunning, nog een jaartje geduld maar wel realiteit

De invoering van de omgevingsvergunning bij Decreet van 25.04.2014 zal een grondige hervorming van het vergunningenlandschap met zich meebrengen voor de Vlaamse ondernemer die een industriële of ambachtelijke activiteit wil opstarten.   De procedures voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning en van een milieuvergunning worden door het Decreet immers geïntegreerd en zullen dus niet langer afzonderlijk doorlopen moeten worden.   Het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de omgevingsvergunning werd op 27.11.2015 definitief goedgekeurd en zowel het Besluit als het Decreet zullen in werking treden één (1) jaar na de publicatie van het Besluit in het Belgisch Staatsblad. 

Dirk Vandecasteele