Skip to content Skip to footer

DE ZORGVOLMACHT: NEEM HET HEFT IN EIGEN HANDEN!

Uit de praktijk blijkt dat de populariteit van de zorgvolmacht in de loop der jaren enorm is toegenomen.

Maar wat is een zorgvolmacht? Kan ik dit zelf opstellen? Zijn er bepaalde formaliteiten aan verbonden? Dien ik een notaris te raadplegen?

In onderstaand artikel leest u het antwoord op deze vragen.  

Wat is een zorgvolmacht?

Denken aan de toekomst is steeds belangrijk. Het noodlot kan immers altijd toeslaan waardoor u door ziekte of een ongeval niet langer in staat bent om bepaalde handelingen te stellen of zelf beslissingen te nemen.

Met het opstellen van een zorgvolmacht kan u hierop anticiperen.

Een zorgvolmacht is een document waarin u volgende zaken kan opnemen:

1/Wie er in de toekomst voor u beslissingen kan nemen.

In de eerste plaats duidt u in de volmacht aan wie namens u een aantal beslissingen kan nemen.

U hebt de vrije keuze om het aantal personen aan te duiden. Het is m.a.w. ook mogelijk om meerdere mensen aan te duiden dewelke namens u beslissingen mogen nemen.

Bovendien kan u zelfs specifiek aanduiden voor welke handelingen deze personen alleen kunnen beslissen en voor welke handelingen er unanimiteit tussen de aangeduide personen aanwezig moet zijn.

2/Welke beslissingen deze personen voor u mogen nemen.

Hierbij dient een onderscheid gemaakt te worden tussen het geven van een bevoegdheid om algemene of specifieke handelingen te stellen.

Algemene handelingen

De bevoegdheid om algemene handelingen te stellen spreekt voor zich. De door u aangeduide perso(o)n(en) kunnen vrijwel elke handeling stellen (goederen verkopen, goederen schenken, …).

Let wel: persoonlijke handelingen kunnen zij niet stellen. (trouwen, het opstellen van een testament,…)

Specifieke handelingen

U heeft evenwel ook de mogelijkheid om de volmachtdrager enkel specifieke handelingen te laten stellen.

Zo kan u bijvoorbeeld in uw zorgvolmacht bepalen dat uw goederen enkel mogen worden verkocht. Dit betekent dat de volmachtdrager de goederen niet kan schenken. Ook kan u bepalen dat de door u aangeduide personen geldsommen mogen schenken, op voorwaarde dat uw bankrekening altijd boven een bepaald saldo blijft.

3/Vanaf wanneer er namens u beslissingen mogen worden genomen.

U bepaalt zelf wanneer de zorgvolmacht uitwerking krijgt: vanaf het moment van de ondertekening of slechts van zodra komt vast te staan dat u wilsonbekwaam bent geworden.

Kan ik zelf een zorgvolmacht opstellen?

Een zorgvolmacht kan zowel onderhands als notarieel worden opgesteld.

Let wel: teneinde een volmacht zelf te kunnen opstellen, moet u meerderjarig en wilsbekwaam zijn.

Wilsbekwaam zijn, houdt in dat u nog ten volle moet kunnen begrijpen wat de gevolgen zijn van de zorgvolmacht.

Het is dan ook belangrijk dat u een zorgvolmacht opstelt op het ogenblik dat het zéér duidelijk is dat u op zelfstandige basis verantwoorde beslissingen kan nemen.

Zo vermijdt u dat er in de toekomst discussies ontstaan over het feit of u al dan niet wilsbekwaam was op het moment van de opmaak van de zorgvolmacht.

*

In sommige gevallen is een notariële volmacht nodig.

Beslissingen waarbij u in de praktijk steeds een beroep moet doen op een notaris (bv. de schenking of verkoop van een onroerend goed) kunnen enkel op basis van een notariële zorgvolmacht door andere personen genomen worden.

Zijn er formaliteiten aan verbonden?

De onderhandse of notariële zorgvolmacht dient geregistreerd te worden in het Centraal Register voor Lastgevingen (CRL).

Indien dit niet gebeurd is voor u wilsonbekwaam bent geworden, dan verliest de zorgvolmacht zijn volledige werking.

Neem dus het heft in eigen handen nu het nog kan!

Wij kunnen u hierin ondersteunen

Het opstellen van een volmacht is steeds maatwerk. Welke personen worden aangeduid? Vanaf wanneer treedt de volmacht in werking? In een adviserend gesprek kunnen wij u helpen hierin de juiste keuzes te maken.

Voor meer advies kan u uiteraard terecht bij één van onze specialisten Familiaal Vermogensrecht.

Vanessa VLIEGEN                                                                      Marco KEMPS