Skip to content Skip to footer

IS CO-OUDERSCHAP EEN GOEDE ZAAK VOOR HET KIND? (co-ouderschap : 15 tinten grijs)

IS CO-OUDERSCHAP EEN GOEDE ZAAK VOOR HET KIND? (co-ouderschap : 15 tinten grijs)


De vraag staat in de actualiteit omwille van een rapport van het Centrum voor Sociologie (KU Leuven), waaruit zou blijken dat circa één derde van de ouders in co-ouderschap niet met elkaar praat over hun kind. Wanneer conflicten tussen ouders ertoe leiden dat de twee werelden van het kind niet meer met elkaar communiceren kunnen voor het kind zelf hierdoor erg grote spanningen ontstaan die nadelig zijn voor zijn/haar ontwikkeling. De studie wijst er dan ook op dat een helft-helftregeling niet altijd het beste is voor de kinderen. De cel familierecht van ARGUS Advocaten gebruikt hiervoor reeds lang een model dat wordt ondersteund door een amerikaans onderzoek waarin de diverse voor- en nadelen van gedeeld verblijf worden voorgesteld om de ouders toe te laten een genuanceerde keuze te maken. De synthese van deze studie – 15 varianten op maat van de kinderen – vindt u onder de link : Gedeeld verblijf / vraagteken of uitroepteken.

Rene Kumpen – Vanessa Vliegen – Raf Sterken – Ann Keunen