Skip to content Skip to footer

NEWSFLASH: HET VENNOOTSCHAPSRECHT WORDT HERVORMD

Minister van Justitie past het Belgisch vennootschapsrecht aan conform het moderne ondernemingsklimaat.

Wat verandert er nu concreet?

Hieronder de belangrijkste wijzigingen:

  1. Beperking aantal vennootschapsvormen. Enkel de maatschap, de BVBA, CVBA en de NV blijven bestaan. 
  2. Invoering van de zgn. kapitaalloze BVBA.
  3. Afschaffing van het onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen.
  4. Integratie in het nieuwe Wetboek Vennootschappen van de regels toepasselijk op VZW’s en Stichtingen. 
  5. Beperking van aantal strafbepalingen. 

Verwacht wordt dat het nieuwe wetboek reeds begin 2018 in werking treedt.

De precieze gevolgen van deze wijzigingen kunnen nog niet worden ingeschat.

Argus Advocaten volgt het echter stipt voor u op en kan deze uitdaging aan.

Ons team van vennootschapsspecialisten bestaat uit:

  • Bart QUANTEN: Hij behaalde in 2017 een Master na Master in het vennootschapsrecht aan de KULeuven en is vertrouwd met alle recente updates en wetswijzigingen in het vennootschapsrecht. Hij schreef recent een masterscriptie over de “vrees voor misbruik van de EBVBA en de bestaande beschermingsmaatregelen.”
  • Dirk VANDECASTEELE: Hij kan beroep doen op zijn jarenlange ervaring als curator en behandeling van vennootschapsdossiers (vennootschapsgeschillen, aansprakelijkheden, overnames,…).

Onze specialisten staan graag tot uw beschikking.