Skip to content Skip to footer

VACCINATIE COVID-19 TIJDENS DE WERKUREN? GEEN LOONVERLIES DANKZIJ VACCINATIEVERLOF!

Zoals iedereen wel weet zit ons land nog altijd in de greep van de corona-pandemie. De overheid wil de gehele bevolking zo snel mogelijk laten vaccineren waardoor het vaak gebeurt dat de vaccinatie plaatsvindt tijdens de werkuren. Veel mensen hebben misschien het loonverlies dat ze daardoor zouden oplopen er niet voor over en daarom heeft de overheid nu het vaccinatieverlof ingevoerd. Hierdoor is er geen loonverlies in hoofde van de werknemer en is dit vaccinatieverlof toch een extra stimulatie om je toch te laten vaccineren. De wet is van kracht gegaan op 9 april 2021 en is (voorlopig) geldig tot 31 december 2021.

Wat houdt het vaccinatieverlof nu juist in?

Dit verlof houdt in dat, zoals eerder gezegd, je als werknemer geen loonverlies lijdt wanneer je wordt gevaccineerd tijdens de werkuren en zo dus afwezig bent op het werk. Je afwezigheid wordt dan gezien als een klein verlet. Een klein verlet betekent dat je voor een korte periode afwezig bent op het werk maar dit met een reden, zoals bijvoorbeeld een overlijden binnen de familie.

Handig om te weten is dat dit klein verlet geldt voor de tijd die de werknemer nodig heeft om zich te laten vaccineren. Concreet betekent dit dat de verplaatsing richting het vaccinatiecentrum ook onder het klein verlet valt.

Het vaccinatieverlof geldt echter niet wanneer u ziek wordt van de vaccinatie. Dan gelden de regels van het gewaarborgd loon. Het vaccinatieverlof is enkel voor de duur die u nodig hebt om u te laten vaccineren.

Op wie is deze wet nu allemaal van toepassing?

Deze wet is van toepassing voor alle werknemers die met hun werkgever verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat bijvoorbeeld jobstudenten ook onder deze wet vallen maar leerlingen, stagiairs of vrijwilligers dan weer niet.

Voor de vastbenoemde werknemers, ook wel de statutairen genoemd, geldt deze wet dus ook niet. Voor deze werknemers moet door de overheid zelf een regeling getroffen worden.

Wat zijn de formaliteiten die de werknemer in orde moet brengen?

Wanneer de werknemer gebruik wenst te maken van het klein verlet, de werknemer kan even goed een dag verlof nemen, moet de werknemer:

– de werkgever op voorhand verwittigen en dit zodra hij/zij het tijdstip van zijn/haar vaccinatie kent.

– Het klein verlet dat hij krijgt effectief gebruiken om zich te laten vaccineren. Wanneer hij dit klein verlet voor een andere reden gebruikt dan kan hem het loon worden ontzegd voor de uren dat de werknemer ongewettigd afwezig was.

De werkgever kan hiervan natuurlijk een bewijs vragen. Dan moet u als werknemer uw werkgever gewoon de uitnodiging van u vaccinatie laten zien. De werkgever mag hier geenszins een kopie of dergelijke van nemen. Dat zou een schending van de privacy inhouden.

Conclusie

Dankzij deze maatregel zorgt de overheid weer voor een reden minder om u niet te laten vaccineren. Zeg nu zelf, betaald worden om u te laten vaccineren, wat houdt u dan nog tegen? Laten vaccineren is dus de boodschap!

Bram BEKAERT (student Rechtspraktijk PXL)