Skip to content Skip to footer

OVERGANG VAN ZOMERUUR NAAR WINTERUUR

In de nacht van zaterdag 30 oktober 2021 op zondag 31 oktober 2021 is het weer zover, we schakelen over van zomeruur naar winteruur. Dit betekent dat de klok in die nacht om 3 uur ’s nachts wordt teruggezet naar 2 uur ’s nachts en dat we een uurtje langer mogen slapen.

Welke gevolgen heeft dit nu voor de werknemers die tijdens deze nacht werken? Bij de omschakeling naar winteruur werken ze immers een uur langer, terwijl dit bij de omschakeling naar zomertijd een uur minder is.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de omschakeling enkel gevolgen heeft voor werknemers die per uur betaald worden. Werknemers die per maand worden uitbetaald, krijgen hun normale maandloon en ondervinden dus geen gevolgen van de uurwisseling.

Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) nr. 30 van 28 maart 1977 lost de problemen op die rijzen inzake de verloning van werknemers in ploegenarbeid bij de omschakeling van zomeruur naar winteruur en omgekeerd.

In de CAO wordt aangeraden dat werkgevers ervoor proberen te zorgen dat werknemers die gewerkt hebben bij de overgang van winteruur naar zomeruur ook zullen werken bij de overgang van zomeruur naar winteruur. In dat geval hebben de werknemers in totaal immers 16 uren gewerkt en ontvangen zij hun normale loon dat overeenstemt met 16 uren.

Indien het voor de werkgever niet mogelijk blijkt om dezelfde ploegen te laten presteren tijdens deze twee uurwisselingen, geldt de hierna volgende regeling.

Bij de overgang van winteruur naar zomeruur presteren de werknemers slechts 7 uren in plaats van 8 uren, maar ontvangen ze toch loon op basis van 8 uren arbeid.

Bij de overgang van zomeruur naar winteruur presteren de werknemers 9 uren in plaats van 8 uren. In dat geval ontvangen zij loon berekend op basis van 9 uren arbeid.

Indien u hierover nog vragen zou hebben, kan u steeds contact opnemen met één van onze specialisten in arbeidsrecht.

Merel VAN DE VOORDE, advocaat arbeidsrecht