Skip to content Skip to footer

VERDWIJNEN CRYPTOMUNTEN MEE IN DE CRYPTE INDIEN DE EIGENAAR KOMT TE OVERLIJDEN?

Cryptomunten zijn niet meer weg te denken in de huidige maatschappij, waarbij digitaal geld steeds meer en meer gebruikt wordt.

Enerzijds zijn er de investeerders die de aankoop van cryptomunten aanzien als gouden beleggingen, anderzijds kunnen de munten ook gebruikt worden om betalingen door te voeren.

Kortom, cryptomunten zijn overal aanwezig!

Wie heeft er namelijk nog niet gehoord van de bitcoin?

Maar wat gebeurt er met deze munten wanneer de eigenaar komt te overlijden?

Omvang van de nalatenschap

De Vlaamse Belastingdienst heeft duidelijk aangegeven dat cryptomunten ook deel uitmaken van de nalatenschap.

Net zoals bij onroerende goederen (appartement, woning, . . .) en andere roerende goederen (geld, meubilair, . . .) dienen er successierechten betaald te worden op de waarde van de cryptomunten.

Op welke waarde moet erfbelastingbetaald worden?

Logischerwijs zou hier dezelfde regel gehanteerd kunnen worden als deze die wordt gebruikt bij de waardering van aandelen.

In de aangifte van nalatenschap mogen de erfgenamen kiezen of zij de waarde van de aandelen hanteren:

Op datum van overlijden van de overledene of;

Op datum van één maand na het overlijden van de overledene of;

Op datum van twee maanden na het overlijden van de overledene.

De wetgever heeft drie opties voorzien om zo te vermijden dat erfgenamen hoge erfbelastingen moeten betalen op de waarde van aandelen, aangezien de waarde van de aandelen na datum overlijden snel kan dalen.

Deze keuzemogelijkheden zijn helaas NIET voorzien bij de aangifte van de cryptomunten.

Het is steeds de waarde van de cryptomunten op datum van overlijden van de erflater die gehanteerd moet worden bij de aangifte van nalatenschap.

Voorbeeld:

Na datum overlijden hebben de erfgenamen 4 maanden de tijd om een aangifte van nalatenschap in te dienen.

Stel dat de cryptomunten van de overledene op datum overlijden (26.11.2021) 100.000,00 EUR waard zijn.

Twee maanden na het overlijden van de erflater (26.01.2022) is de waarde van de cryptomunten gehalveerd naar 50.000,00 EUR.

Wanneer de erfgenamen dan op 26.01.2022 de aangifte van nalatenschap indienen (waarde cryptomunten 50.000,00 EUR), zijn zij toch verplicht om de waarde van de cryptomunten op datum overlijden aan te geven (100.000,00 EUR)!

De erfgenamen gaan dus veel meer erfbelasting moeten betalen dan eigenlijk de bedoeling kan zijn . . .

Ons advies? Tenzij u thuis bent in de cryptomarkt, verkoopt u de cryptomunten best zo spoedig mogelijk na het overlijden.

Hierdoor wordt het riscio kleiner dat er veel erfbelasting moet worden betaald, terwijl de munten eigenlijk al sterk gedaald zijn in waarde.

Maar kan je deze cryptomunten zomaar verkopen?

Hoe worden deze munten beveiligd?

De beveiliging van cryptomunten

Het is misschien wel de meest gekende regel bij cryptomunten: zonder wachtwoord geraak je er niet aan!

Er zijn al verschillende verhalen opgedoken in de media waarbij de overledene waardevolle cryptomunten nalaat, maar niemand de wachtwoorden weet om hieraan te kunnen.

Uiteraard is het wenselijk dat deze wachtwoorden kenbaar zijn, maar anderzijds ontbreekt het ook alle logica indien de erflater deze wachtwoorden tijdens zijn leven zomaar zou prijsgeven.

De Belgische notarissen zijn hieraan tegemoet gekomen door de lancering van ‘IZIMI’.

IZIMI is een persoonlijke en digitale kluis waarin u alle vertrouwelijke documenten en bezittingen kan bewaren, waaronder de wachtwoorden die toegang geven tot uw cryptomunten.

Wanneer u dan in een testament nauwgezet omschrijft wie na uw overlijden toegang krijgt tot uw digitale kluis (IZIMI), bent u ervan verzekerd dat minstens deze persoon toegang zal hebben tot uw cryptomunten.

Voor meer advies omtrent de redactie van een testament kan u uiteraard terecht bij één van onze specialisten Familiale Vermogensplanning.

Marco KEMPS

Argus ADVOCATEN