Skip to content Skip to footer

VRIENDEN VOOR HET LEVEN, EN WAT DAARNA? DE ‘BESTE VRIEND’ ERFENIS.

De wetgever heeft ervoor gezorgd dat een ‘vriendenerfenis’ voortaan kan op een fiscaal voordeligere manier.

Wist u dit al?

Bij de redactie van een testament kan de toekomstige erflater ervoor opteren om bij zijn overlijden een bepaalde geldsom na te laten aan een (beste) vriend.

Helaas wordt er vaak over het hoofd gezien dat hierop hoge successierechten verschuldigd zijn, waardoor dit geen fiscaal voordelige constructie is. 

Vrienden zijn namelijk geen bloedverwanten van de erflater, waardoor in de erfbelasting normaliter de volgende (torenhoge) tarieven van toepassing zijn:

-Vanaf 0,01 EUR tot en met 35.000,00 EUR:                         25%

-Vanaf 35.001,00 EUR tot en met 75.000,00 EUR:                45%

-Vanaf 75.001,00 EUR:                                                           55%

Vrienden kunnen echter gevoelsmatig ook als familie aanvoelen, waardoor de wetgever deels tegemoet is gekomen aan deze torenhoge tarieven.

Vanaf 01.07.2021 is de techniek van de vriendenerfenis in werking getreden.

Hierdoor kan de erflater ervoor opteren om maximaal 15.000,00 EUR aan een fiscaal voordelig tarief (3%) na te laten aan één of meerdere vrienden.

Let wel, de erflater moet de techniek van de ‘beste vriend erfenis’ uitdrukkelijk hebben neergeschreven in zijn testament:

“Op basis van de techniek van de vriendenerfenis legateer ik 10.000 EUR aan mijn goede vriend X”.

Op dit bedrag zal vervolgens een verlaagd successietarief van 3% geheven worden, zodoende dat de vriend 300,00 EUR (3% van 10.000,00 EUR) aan erfbelasting moet betalen.

Indien de erflater daarentegen 10.000,00 EUR zou nalaten aan zijn (beste) vriend zonder dit te vermelden in zijn testament, dan moet deze vriend 2.500,00 EUR (25% van 10.000,00 EUR) aan successierechten betalen.

Een verschil van dus maar liefst 2.200,00 EUR!

Bovendien moet opgemerkt worden dat de benaming ‘vriendenerfenis’ niet de volledige lading dekt.

De techniek kan immers ook aangewend worden ten voordele van de broer of zus.

Zij moeten normaal gezien ook 25% erfbelasting betalen op de eerste schijf van 35.000,00 EUR die zij verkrijgen.

De ingevoerde techniek van de vriendenerfenis zorgt er dus voor dat de erflater een (maximaal) bedrag van 15.000,00 EUR kan nalaten aan zijn broer of zus, waarop slechts 3% erfbelasting verschuldigd is.

Houd dit zeker in het achterhoofd bij de redactie van uw testament!

Voor meer advies kan u uiteraard terecht bij één van onze specialisten Familiale Vermogensplanning.

Marco KEMPS

Argus ADVOCATEN