Skip to content Skip to footer

De verzekeringsplicht in de bouwsector wordt uitgebreid met ingang van 01.07.2019.

De verzekeringsplicht in de bouwsector wordt uitgebreid met ingang van 01.07.2019.

Ingevolge de wet van 09.05.2019 moeten voortaan ook de landmeters-experten, de veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en de andere dienstverleners die intellectuele prestaties verrichten in de bouwsector, hun burgerlijke aansprakelijkheid voor beroepsfouten laten verzekeren.

Deze verzekeringsplicht gaat in op 1 juli 2019.

De 10-jarige aansprakelijkheid van architecten, aannemers en andere bouwberoepen voor de stabiliteit, soliditeit en waterdichtheid van woningen werd al eerder opgelegd door de wet van 31 mei 2017.

Deze nieuwe wet is van toepassing op architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector, zijnde de personen die zich voor rekening van een derde en tegen vergoeding verbinden om in volledige onafhankelijkheid, zonder vertegenwoordigingsbevoegdheid, hoofdzakelijk immateriële prestaties te verrichten in het kader van onroerende werken (in België).

Deze verzekeringsplicht raakt dus voortaan ook ingenieurs, interieurarchitecteni,  studiebureaus inzake technische installaties zoals HVAC, enz. …

De verzekeringspolis moet hun beroepsaansprakelijkheid (en van hun aangestelden) dekken tot 3 jaar na het einde van de activiteiten en de contractuele dekking per schadegeval mag in geen geval lager zijn dan:

1.5 miljoen euro voor schade uit lichamelijke letsels;500.000 euro voor (het totaal van) de materiële en immateriële schade;10.000 euro voor de voorwerpen die de bouwheer aan de verzekerde heeft toevertrouwd.

De wet bepaalt zowel de gedekte als de uitgesloten (vb. ingevolge radioactiviteit of blootstelling aan wettelijk verboden producten) schadegevallen.

Men weze nog gewaarschuwd : inbreuken op deze wet zijn strafbaar met een boete van 26 tot 10.000 euro !

Dirk VANDECASTEELE