Skip to content Skip to footer

EEN GROTE GELDSOM OVERSCHRIJVEN NAAR DE BANKREKENING VAN JE KIND: PLAYING SAFE OR TAKING THE RISK?

De overschrijving van een (grote) geldsom naar een bankrekening waarvan u zelf geen titularis bent met de bedoeling om te schenken, wordt naar juridisch vakjargon omschreven als een bancaire gift.

Te denken valt aan de situatie waarbij je kind een grote aankoop gaat doen.

De ouders wensen hun kind hierbij financieel te ondersteunen d.m.v. een geldsom te transfereren van hun bankrekening naar deze van het kind.

Mag dit zomaar? Dient dit te worden gemeld aan bepaalde instanties? Staat er een maximale limiet op het bedrag dat wordt overgeschreven?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, dient eerst een andere vraag beantwoord te worden: ‘Playing safe or taking the risk?’

U bent volledig vrij om de grootte van het over te schrijven bedrag te kiezen, zonder dat u hiervan ‘iets op papier moet zetten’. Echter, de gevolgen van het al dan niet melden van de bancaire gift zijn afhankelijk van het feit of u na de datum van overschrijving nog drie jaar blijft leven of niet.

Playing safe

Wanneer u de gedane overschrijving laat vaststellen in een notariële akte of een onderhands geschrift en deze gaat aanbieden ter registratie, dan dient u een ‘schenkbelasting’ te betalen.

De overschrijving is dan een schenking die belast wordt aan:

      3% voor erfgenamen in de opgaande of neerdalende lijn (ouders of kinderen)

      7% voor alle andere personen

In de hypothese dat u 10.000,00 EUR overschrijft naar de bankrekening van uw kind en ervoor kiest om dit te laten vaststellen in een notariële akte of een onderhands document om ter registratie aan te bieden, dan betaalt u aan schenkbelasting:

      300,00 EUR (3% van 10.000)

Hiermee heeft u wel voor ‘de veilige optie gekozen’.

Ongeacht op welk moment u nadien komt te overlijden, zijn geen verdere belastingen meer verschuldigd op de eerder gedane overschrijving. Er werd immers reeds schenkbelasting betaald.

Taking the risk

Kiest u ervoor om de geldsom over te schrijven en verder helemaal niets te doen? Dat kan!

Als u na de datum van overschrijving nog minstens drie jaar blijft leven, dan zal de overgeschreven geldsom op geen enkele manier belast worden.

In deze hypothese heeft u dus met succes ‘het risico’ genomen om geen notariële akte of onderhandse overeenkomst ter registratie te hebben aangeboden, en evenmin schenkbelasting te hebben moeten betalen.

Let wel, indien u binnen de drie jaar na datum van overschrijving komt te overlijden, dan wordt het overgeschreven (geschonken) bedrag beschouwd als zijnde nog aanwezig in uw erfenis.

Dit heeft tot gevolg dat er hogere successierechten moeten betaald worden door uw erfgenamen.

De successierechten voor uw kinderen bedragen : 

     0,00 – 50.000,00 EUR: 3%

     50.001,00 – 250.000,00 EUR: 9%

     > 250.000,00 EUR: 27%

In de hypothese dat uw erfenis bestaat uit een geldsom van 50.000,00 EUR en u heeft in de periode van drie jaar voor uw overlijden een bedrag van 10.000,00 EUR overgeschreven naar de bankrekening van uw kind zonder enige vorm van registratie, dan zal de totale erfbelasting berekend worden op het bedrag van 60.000,00 EUR:

      3% op de eerste 50.000,00 EUR:                 1.500,00   EURO

      9% op de volgende 10.000,00 EUR:             900,00     EURO

                                                                           ———————

                                                                            2.400,00  EURO

Het hoeft echter niet enkel zwart-wit te zijn. Er is namelijk sprake van een ‘grijze schemerzone’.

Indien u beslist om de overschrijving niet te registreren, kan u in de drie jaar volgend op de datum van overschrijving alsnog beslissen om de overschrijving te laten registreren (bv. u lijdt aan een terminale ziekte waardoor u op het moment van de overschrijving uw levensduurte niet kan inschatten).

Hierdoor vermijdt u dat uw kind op het overgeschreven bedrag alsnog successierechten moet betalen.

Echter moet u wel rekening houden met de hypothese waar u kiest om de overschrijving niet te laten registreren en waar u in de periode van drie jaar na datum van overschrijving op ongelukkige wijze komt te overlijden (bv. auto-ongeval, hartaderbreuk, . . . ).

Indien deze situatie zich voordoet, dient uw kind op de gedane overschrijving mogelijks 9% of 27% aan successierechten te betalen, wat zeer hoog is in vergelijking met het vlakke schenkingstarief van 3% dat wordt geheven op bankoverschrijvingen aan uw kind die u wel laat registreren.

De vraag luidt dan ook opniew: “Playing safe or taking the risk?”

Voor meer advies kan u uiteraard terecht bij één van onze specialisten Familiaal Vermogensrecht.

 Vanessa VLIEGEN                                                          Marco KEMPS